Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΑΤΟ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –ΤΡΟΙΚΑΣτων Ζωγραφάκη Ελένης και Κοτσιφάκη Θέμη (http://thekotsi.blogspot.com)
μελών του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, από τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις

Ξεθεμελιώνει και διαλύει οριστικά τη δημόσια εκπαίδευση η κυβέρνηση με τις εντολές της τρόικας (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ), επιβάλλοντας μιαν εξωφρενική και απίστευτη μείωση των δημόσιων δαπανών μέσω του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.
Έτσι, προγραμματίζεται στο πλαίσιο των συμφωνιών που θα υπογράψει η κυβέρνηση με την τρόικα να συνεχιστεί χωρίς σταματημό η μείωση των δαπανών για την παιδεία, ώστε το 2015 να φτάσει στον παγκόσμιο πάτο. Όταν οι δαπάνες για τη δημόσια παιδεία φτάσουν, όπως υπολογίζεται, μόλις στο 2,23 % (!!) επί του ΑΕΠ, αντιλαμβανόμαστε πως οι επιπτώσεις στο δημόσιο σχολείο θα είναι δραματικές. Αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, δυστυχώς, θα είναι μόνο η αρχή:
  • Κλείσιμο πάνω από 1.000 σχολικών μονάδων με προγραμματισμό να ξεπεράσουν τις 2.000 τα επόμενα χρόνια.
  • Συνεχής μείωση του αριθμού των εκπαιδευτικών, με δραματική μείωση των προσλήψεων και με εξώθηση μεγάλου αριθμού στη σύνταξη. Υπολογίζεται ότι θα μειωθεί κατά 25% τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των εκπαιδευτικών.
  • Κατάργηση σημαντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ΠΔΣ, ενισχυτικής), ειδικών σχολείων (αθλητικών, μουσικών κ.λπ.), κατάργηση ξένων γλωσσών, κατάργηση βασικών μαθημάτων στο λύκειο, μετατροπή των σχολείων σε ανταγωνιστικές μεταξύ τους μονάδες που θα αναζητούν τους χορηγούς τους για να επιβιώσουν, διάλυση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών σε όλα τα επίπεδα και ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση μισθών και συντάξεων.
Σε αυτό το τοπίο η κυβέρνηση παρέδωσε, μέσω του μνημονίου, και την παιδεία στις ορέξεις και τις επιλογές της τρόικας. Με την επιτροπή που δημιουργήθηκε το υπουργείο παιδείας θα υπακούει πλέον στις επιλογές της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ.
Οι δαπάνες για την παιδεία μειώνονται, λοιπόν, σταδιακά μέχρι το 2015. Στο 2,23%. Και ας προέβλεπαν, όχι μόνο οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και οι δεσμεύσεις της απέναντι στην ΕΕ, αύξηση μέχρι το 2013 στο 5% επί του ΑΕΠ, να πλησιάσει, δηλαδή, το μέσο όρο των χωρών της ΕΕ.
Συγκριμένα, όπως φαίνεται και στον πίνακα, από 7.480 εκατ. € που ήταν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία (τόσο αυτές του τακτικού προϋπολογισμού όσο και του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων) το 2009, μειώθηκαν σε 6.988 εκατ. € το 2010, θα μειωθούν σε 6.530 εκατ. € το 2011 (δηλ. 333 εκατ. € από αυτά που είχαν προϋπολογιστεί), σε 6.362 εκατ. € το 2012, σε 6.221 εκατ. € το 2013, σε 6.105 εκατ. € το 2014, για να κατρακυλήσουν τελικά στο ποσό των 6.044 εκατ. € το 2015!!. Αντίστοιχα, το ποσοστό των δαπανών αυτών επί του ΑΕΠ θα μειωθεί από 2,75%, όπως είχε προϋπολογιστεί, στο 2,69% για το 2011, στο 2,59% για το 2012, στο 2,46% για το 2013 και στο 2,34% για το 2014, για να φτάσει τελικά στο 2,23% το 2015.
Να σημειώσουμε πως τα ποσά αυτά αφορούν προϋπολογισμούς και σενάρια που ούτε κι αυτά μέχρι σήμερα δεν επιβεβαιώνονται. Στην πραγματικότητα, οι δαπάνες θα είναι πολύ λιγότερες. Για να είναι συγκρίσιμα τα ποσά, αφαιρέσαμε τις δαπάνες που προστέθηκαν τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας (Γεν. Γραμματείες Έρευνας-Τεχνολογίας και Διά Βίου Μάθησης-Κατάρτισης), καθώς και τα κονδύλια που προβλέπονται για τον τομέα των Θρησκευμάτων. Υπολογίζοντας ότι αυτά αποτελούν περίπου το 7 % του προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια, κάναμε ανάλογο υπολογισμό και για τα επόμενα μέχρι το 2015, μια και δεν υπάρχουν οι αναλυτικοί προϋπολογισμοί των επόμενων χρόνων.
Η μείωση, λοιπόν, των κρατικών δαπανών από το 2009 μέχρι το 2015 θα είναι της τάξης των 1.436 εκατ. €, δηλ. μείωση κατά 19,2 % (!).
Όπως δε προβλέπεται από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 για το ΥΠΔΜΘ, «η διαμόρφωση των εξοικονομήσεων στο ύψος των ανωτέρω δαπανών» θα προέλθει από τη μείωση των δαπανών που αφορούν μισθούς «κατά 541,4 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 10%, λειτουργικές και λοιπές δαπάνες κατά 98,74 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 14,1%, με ιδιαίτερη αναφορά στη μείωση των δαπανών για προμήθειες υλικοτεχνικού εξοπλισμού κατά 39,74 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 49,9% και επιχορήγηση φορέων κατά 22,44 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 4,2%».
Αθήνα, 13/6/11

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου